Vacancies

We are always looking for talented people

To deliver top-quality services, 7Waves relies on motivated and skilled people interested in structural analysis, hydrodynamics and naval architecture. Are you the new member of our team? Send an open application to post@7waves.no or apply to one of the vacancies listed below:  

Vi søker nå etter en senior strukturingeniør for fast ansettelse ved vårt kontor i Son. Ditt ansvarsområde vil være designutvikling, oppfølging av byggeprosjekter, strukturanalyser og andre analyser av marine konstruksjoner.

Om 7Waves
7Waves ble etablert i 2012 og holder til i Sletta næringspark i Son, 50 km syd for Oslo. Vi har i løpet av de siste årene etablert oss innenfor offshore vind og offshore havbruk. I tillegg til dette har vi bred erfaring med flytende plattformer og FPSO- og LNG-prosjekter. Vi har etablert oss som ekspertbrukere av programvare fra DNV GL, med dyptgående kjennskap til Sesam-pakken.
 

Arbeidsoppgaver
° Design og analyser av stålstrukturer
° Analyser av flytende konstruksjoner
° Utvikling av konsepter innen struktur på flytende konstruksjoner
° Prosjektgjennomføring med fag- og prosjektledelse
° Oppfølging og korrespondanse med kunder og klasseselskap
° Inspeksjon av skip og rigger

Ønskede kvalifikasjoner
° Minimum 10 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra olje/gass eller maritim sektor
° Høyskole- og universitetsutdannelse innen marin eller konstruksjonsfag (bygg/maskin/marin)
° God kjennskap til Sesam-software 
° Gode engelsk- og norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
° Analytisk og løsningsorientert
° Målrettet og teamorientert
° Sterk faglig interesse

Vi tilbyr
Spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyktige betingelser og et godt faglig arbeidsmiljø med muligheter til faglig utvikling i en bedrift med sterkt teknologifokus.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=101163714

På grunn av økende aktivitet søker vi nå etter sommerstudenter som ønsker å tilegne seg kompetanse i et unikt norsk fagmiljø der offshoreteknologi anvendes på nye måter innenfor maritime fornybare næringer og andre nye maritime næringer. Vi arbeider med flere nyskapende prosjekter og ønsker å kontinuerlig utvikle oss for å møte et endrende marked.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver rettet mot reelle prosjekter, samt opplæring og erfaring i bruk av de modellerings- og analyseverktøyene som brukes i den maritime næringen. Vi ønsker en ansettelsesperiode på ca. 8 uker, og er fleksible på oppstartsdato.

Arbeidsoppgaver
°Modellering av stålstrukturer
°Utvikling og testing av interne skript og programmer
°Sammenligningsstudier av ulike analyseprogrammer

Ønskede kvalifikasjoner
°Pågående høyskole- eller universitetsutdannelse innen marin eller strukturfag (bygg/maskin/marin)
°Kjennskap til «Finite Element» modellering
°Grunnleggende programmeringsferdigheter

Personlige egenskaper
°Analytisk og løsningsorientert
°Målrettet og teamorientert
°Sterk faglig interesse

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Terje Skogan Bøe
terje.skogan.boe@7waves.no
+47 480 75 061

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til soknad@7waves.no.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services. Read more about our privacy policy.